021-88678356-7 و 88877420
english

کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری

 

    کـلرور پتـاسیم پـودری سفید   ( محلول در آب )

 

   کلرور پتاسیم پودری

 

 

کودهای پتاسیمی عمدتاً به وسیله استخراج نمک های پتاسیمی از رسوباتی که خود از تبخیر دریاچه ها و دریاهای بسته تشکیل شده در دوران های مختلف زمین شناسی و یا از طریق خشکاندن آب دریاچه های نمکی به وجود آمده اند، ساخته شده اند.منبع عمده این ذخایر در کشورهای فدراتیو روسیه ، آلمان ، کانادا و فرانسه بوده و به مقدار کمی نیز در دیگر کشورها یافت می شود.در ساخت کودهای پتاسیمی عموماً از کانیهای پتاسیمی استفاده می شود. فرایند تشکیل نمک های پتاسیمی عمدتاً بر مبنای اختلاف در خلالیت ، یا تفاوت در جرم ویژه نمک ها استوار بوده و جداسازی آن از سایر نمک های همراه عمدتاً از طریق بلوری کردن مجدد و یا به حالت تعلیق درآوردن نمک های پتاسیمی امکان پذیر است.

 

کلرورپتاسیم رایج ترین کود پتاسیمی بوده و از کانی های محتوی پتاسیم به دست می آید.با وجود آن که ساخت این کود طی چند مرحله انجام می گیرد ، مقدار انرژی مورد نیاز برای تولید آن به مراتب کمتر از انرژی لازم برای ساختن کودهای ازتی و فسفاتی می باشد. کلرور پتاسیم محتوی 51 درصد پتاسیم (62.3 درصد اکسید پتاسیم ) بوده و حلالیت آن در آب حدود 35 درصد و مصرف سرک آن رایج است.

 

کلرید پتاسیم را می توان به صورت نمک طعام در جهت کاهش فشار خون استفاده کرد و همچنین در صنایع غذایی ،تهیه گل حفاری ، صنایع کشاورزی ،رنگ های شیمیایی و داروها، مورد استفاده قرار می گیرد

 

مشخصات فیزیکی :

 

      رنگ :   سفید

            حالت : پودری

                    فرمول شیمیایی : KCL

                                          آنالیز :  H2O: 0.1 و Nacl:1.3- Na : 0.51 kcl : 98.6-   k2o : 62.3

                                                    بسته بندی : جامبو

                                                                 انبار : ایوانکی

صنعت پتاس آسیا وزارت جهاد کشاورزی شرکت خدمات حمایتی موسسه خاک و آب