021-88678356-7 و 88877420
english

کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری میکرونیزه

 

سولفات پتاسیم پودری میکرونیزه

 

سولفات پتاسیم میکرونیزه

 

 

 

 

مزایای سولفات پتاسیم پودری و میکرونیزه :

 

  1. باعث افزایش بوته ها و مقاومت به کم آبی و گرما و شوری و سرما
  2. افزایش مقاومت گیاهان نسبت به آفات و بیماریها و نگهداری ph مطلوب در ناحیه ریشه ها
  3. باعث گلدهی فراوان و میوه بستن خوب ، افتادن میوه کم تر ، طعم عالی و امکان انبارداری طولانی

 

روش و میزان مصرف سولفات پتاسیم پودری میکرونیزه :

 

موارد مصرف :

تمامی گیاهان باغی ، زراعی و گلخانه ای

 

نوع مصرف : 

کود آبیاری

مصرف سولفات پتاسیم پودر

رنگ : سفید              حالت : پودری میکرونیزه ، پودری معمولی             بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی              انبار : ایوانکی

صنعت پتاس آسیا وزارت جهاد کشاورزی شرکت خدمات حمایتی موسسه خاک و آب