021-88678356-7 و 88877420
english

کود شیمیایی سولفات آمونیوم کریستال

 

سولفات آمونیوم کریستال

 

فرمول شیمیایی :    NH4)2 SO4)

 

خلوص :

ازت : 21 %         سولفور ( گوگرد ) : 24 %

 

 

            سولفات آمونیوم کریستال

 

          نام های دیگر : 

            دی آمونیوم سولفات ، سولفات هیدروژن آمونیوم

 

            -   ماده آمونیوم سولفات یک نمک غیر آلی با کارایی بسیار زیاد است .

            -   مهمترین کاربرد آن تهیه کود شیمیایی است .

            -   این ماده شامل 21 درصد نیتروژن به شکل یون آمونیوم مثبت و 24 درصد سولفور به شکل آنیون سولفات است .

            -   وجود سولفات در کود برای کاهش PH خاک است .

* مزایای سولفات آمونیوم کریستال :

            -   ازت در بین عناصر ، پر مصرف ترین عنصر بوده که به صورت یونهای نیترات و آمونیوم از طریق ریشه ها جذب و پس از انتقال به برگها در سنتز اسیدهای آمینه دخالت و نهایتاً پرتئین ها را ایجاد می نماید .

            -   ازت رشد رویشی درخت را تحریک میکند و بخش مهمی از سایر ترکیبات آلی نظیر رنگدانه کلروفیل و کوآنزیم ها را تشکیل میدهد .

            -   سولفات آمونیوم نوعی کود است و این کود 21 درصد ازت و 24 درصد گوگرد دارد و اسیدزا بوده و بهترین کود برای شرایط خاک های ایران است و بهترین منبع تأمین ازت و گوگرد برای درختان میوه و محصولات زراعی است

            -   به دلیل اینکه آمونیوم (نیتروژن آمونیاکی) بار مثبت دارد و مثل سایر کاتیونها جذب ذرات خاک می شود و از اینرو تحرک و آبشویی آن محدود است و کمتر از کـودهای ازته دیگر در خاک شسته می شوددر نتیجه آلایندگی کمتری برای آب های زیر زمینی ایجاد می کند .کود سولفات آمونیوم علاوه بر خاصیت اصلاح کنندگی خاک، به دلیل دارا بودن ازت آمونیاکی با صرف حداقل انرژی توسط گیاه به سرعت جذب ودر متابولیسم گیاه به مصرف می رسد.

            -   از سوی دیگر وجود گوگرد (به صورت سـولفات) در این کود به همراه نیتروژن سبب تنظیم PH خاک وافزایش قلیائیت خاک و تسهیل جذب سـایر ریز مغذی های موجود در خاک مثل روی، آهن، منگنز و مس می شود.

            -   بدلیل وجودگوگرد به صورت سولفات از سنتز اسید های آمینه، پروتئین ها، آنزیم هاو ویتامین ها و کروفیل پشتیبانی می کند.

* روش و میزان مصرف :

     -    در زمین های زراعی 300 الی 400 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت

     -   درختان میوه  75 الی 100 کیلو گرم در هکتار

توجه : برای انواع محصولات شامل کلزا ، یونجه ، ذرت ، سیب زمینی ، برنج ، سبزیجات و گندم سودمند است و همچنین درختانی مثل درخت پسته ، مـرکبات و انگور که نسبت به اوره حساس هستند و در اثر وجود آن برگهایشان زرد می شـود با مصرف سـولفات آمونیوم بهبود می یابند و علاوه بر رفع زردی برگهای پیر که به دلیل کاهـش ازت خاک می باشد رفـع زردی برگهای جوان را نیز که به دلیل کمبود گوگرد می باشد را نیز برطرف می سازد.

صنعت پتاس آسیا وزارت جهاد کشاورزی شرکت خدمات حمایتی موسسه خاک و آب