021-88678356-7 و 88877420
english

کود شیمایی سولفات پتاسیم کریستال محلول در آب

 

            سولفات پتاسیم کریستال محلول در آب

                         K2O = 53 % SO4 = 46 % SOP

 

 

سولفات پتاسیم کریستال

 

 

 

مزایای سولفات پتاسیم کریستال محلول در آب

 

  1. افزایش مقاومت گیاهان در برابر خطرات تنش های محیطی ( خشکی ، دما و شوری ) و حمله آفات و بیماریها
  2. فعال نمودن آنزیم های گیاهی از جمله آنزیم های احیا کننده گاز کربنیک
  3. افزایش فتوسنتز بدلیل کارایی بهتر آنزیم ها
  4. تقویت نمودن بافت های نگهدارنده و در نهایت افزایش مقاومت به ورس
  5. قابلیت جذب از طریق ریشه و برگ
  6. قابلیت اختلاط با اکثر سموم دفع آفات در حالت محلول در آب
  7. عامل موثر در تولید آنزیم های مسئول مصرف ازت

 

روش و میزان مصرف سولفات پتاسیم کریستال محلول در آب

 

موارد مصرف :

تمامی گیاهان باغی ، زراعی و گلخانه ای

 

نوع مصرف :

کود آبیاری و محلول پاشی

 

مصرف سولفات پتاسیم میکرونیزه

زمان مناصب مصرف :

 

درختان میوه :

ظهور برگ های جوان ، گلدهی ، تشکیل میوه ، رشد میوه ، رسیدگی میوه ها

 

گندم و جو :

اوایل پنجه زنی پس از سرمای زمستانه ، شروع ساقه رفتن ، ظهور خوشه ها

 

برنج :

6 - 4 برگی ، از یک ماه بعد تا ظهور اولین گل آذین های نر

 

سیب زمینی :

خاکدهی ، 10 روز قبل از گلدهی ، دو هفته پس از گلدهی

 

سایر محصولات :

در طول دوره رویشی بخصوص ده روز از شروع تشکیل میوه و دانه

صنعت پتاس آسیا وزارت جهاد کشاورزی شرکت خدمات حمایتی موسسه خاک و آب